X. Útravalók

X. Útravalók

Gerviddel abban a tanácsteremben állunk, ahol először találkoztam Elandor Valkolinna dominátorral. Akkor, tíz esztendeje, az Északi szövetség követeként érkeztem, Metsär segítségét kérelmeztem dominátorom nevében. Azon a napon a tanácsterem megtelt. Nemcsak a Déli Kapu országának elöljárói, hanem a szomszédos metsäri országok képviselői is eljöttek, hogy meghallgassák a beszámolónkat Droun előrenyomulásáról, és döntsenek a segítségnyújtásról.

Most szinte kong a nagy terem az ürességtől. Csupán Elandor Valkolinna, Pethronas Viisas’soturi, a magistär, Gervid Siey és jómagam állunk a díszes terem közepén.

A küldetésünk titkos. Senki más a tanácsból nem tudhat a feketekapuról.

Ahogy azt sem tárná szívesen népe elé a dominátor, hogy a fogolyként őrzött bárd visszakapja fegyvereit, köztük a lantját is.

– Hozd helyre a hibádat, Rauhall követe! Hozd haza a leányom, és hozd haza országunk hadvezérét! – Elandor hangja bezengi a termet. – Küldetésed, hogy vigyázz a mágusra, védelmezd őt, hogy tehesse a dolgát!

– Úgy lesz, Uram! – őszinte tisztelettel hajlok meg a dominátor előtt.

A mozaikpadló vörös sávján egy őrző közeledik. Egy ládát cipel. Pethronas lép oda, felnyitja a tetejét.

– Ismeritek a fürkész használatát? – kérdezi.

– Én ismerem. – vágja rá Gervid.

– Helyes. Kettőt kaptok. Az egyikbe Triandalas köpenyének csatját tesszük. A másikba Levander levélmedálos lánca kerül. Személyes tárgyak, amik évtizedek alatt magukba szívták viselőjük személyiségét. Öröm az ürömben bárd, hogy a markodban maradt a lánc – mar belém Pethronas.

– A fegyvereidet is visszaadjuk neked, Dallamor dan Shevalan – veszi át a szót a dominátor, észlelhette Pethronas ellenszenvét, aki kelletlenül adogatta át a fegyverzet elemeit.

Egy kard – máris az övemre kötöm. Két kis tőr – mehet a csizmaszárba! Az íj és a tegez – a hátamra.

 „Egy újabb tegez?” – lepődök meg, mert az őrző még valamit kiemel a ládából. – „Ezek a nyílvesszők más madár tollával készültek…”

– Mágikus nyílvesszők, a túlvilági lények ellen – hallom a magistär hangját, ahogy az újabb adag vessző szerepét magyarázza Pethronas háta mögül.

Csak akkor látom meg újra Elandor Valkolinna alakját, amikor Pethronas dolga végeztével félre áll. A dominátor két kézzel nyújtja felém a lantot. Megadja a tiszteletet a bárd legfőbb fegyverének. Mélyen meghajolva veszem át, átérzem én is ennek a gesztusnak a súlyát.

Végül az őrző még egyszer belenyúl a ládába, és átad valami kis tárgyat a dominátorának. Alig látom, mi az, csak mikor Elandor úr kiönti a szarvasbőr zacskó tartalmát a tenyerébe.

– Ez pedig egy amulett. Véletlenül sem akarom, hogy a küldetést a szeszélyes időjárás meghiúsíthassa!

Elkerekedik a szemem: Drága holmi! Nagyon drága! Mindeddig tudatosan és hatásosan fosztottak meg a varázserőmtől: A barlang kivette belőlem az utolsó cseppeket is, a lantom nélkül pedig nem gyűjthettem új erőt, hiába engedtek ki a csillagos ég alá. Most pedig ilyen útravalóval látnak el! A mana minden egyes cseppje kincset ér, az ismeretlen világban az életünk múlhat rajta. Egy amulett pedig rengeteg manát tud tárolni…

– Egyiket sem használhatod itt Metsärban, de szükséged lehet rá ott, ahova indultok.

– Megértettem uram! – hajtom meg a fejem. – Bölcs és kegyelmes dominátor vagy. Szívem mélyéből köszönöm, hogy megtisztelsz bizalmaddal!

– És még valami! – mondja Elandor úr. Odainti Pethronast, és felé nyújtja a kezét. Kér valamit.

– Ennyire megbízol benne? Egyszer már elárult bennünket! – mondja Pethronas.

– Ez még nagyon jó szolgálatot tehet. Kérem!

Pethronas vonakodva ad át valamit. Egy fekete vászondarabnak tűnik. Elandor kitekeri, én megdöbbenek: egy homlokpánt. Előbukkan a varázsjel is, a Figyelő! Vajon ki lát vele?

– Ezt add oda a leányomnak! Triandalas tudjon rá vigyázni, akkor is, ha épp nincs mellette! – a dominátor két kézzel nyújtja. Nem mosolyog. Aggódik és reménykedik egyszerre.

Fejezetek

A VII. impériumháború- és Shevalan és Levander életének főbb időpontjai

Emlekezz rám! regény idővonala
Az Emlékezz rám! regény quintarisi idővonala: Shevalan, Levander, és a VII. impériumháború eseményeinek legfőbb időpontjai

A történet quintarisi helyszínei

a regények helyszínei (Édes otthon és Emlékezz rám!)
A regény eseményeinek főbb helyszínei. (a Metsäri jelölő helye nincs megerősítve)

Észak-Pylvis országai

Milyen ifjú egy elf vagy félelf?

Emberként nem könnyű emlékezni, hány évesen számít gyereknek, fiatalnak vagy épp öregnek egy elf vagy félelf. A táblázat segít kiigazodni, az emberi korhoz hasonlítva a másik két faj öregedését.

Életkortáblázat: elfek, félelfek kora hasonlítva az emberi életszakaszokhoz

Az ősi Rhyom kiterjedése

A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időpontjai

legfontosabb események évszámai syrroni időszámítás szerint
A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időontjai

A VII. impériumháború-, Shevalan és Levander életének főbb időpontjai

Emlekezz rám! regény idővonala
Az Emlékezz rám! regény quintarisi idővonala: Shevalan, Levander, és a VII. impériumháború eseményeinek legfőbb időpontjai

A történet quintarisi helyszínei

a regények helyszínei (Édes otthon és Emlékezz rám!)
A regény eseményeinek főbb helyszínei. (a Metsäri jelölő helye nincs megerősítve)

A történet földi eseményei - Vanda naptárbejegyzései

2018 április naptár
Vanda naptárbejegyzései 2018 áprilisában

A történet földi helyszínei

Az Emlékezz rám! regény helyszínei
Az Emlékezz rám! regény helyszínei google térképen
Vandasymbol

Olvass tovább a
"KÖVETKEZŐ >" gomb segítségével

A történet földi helyszínei

Az Emlékezz rám! regény helyszínei
Az Emlékezz rám! regény helyszínei google térképen

A történet földi eseményei - Vanda naptárbejegyzései

2018 április naptár
Vanda naptárbejegyzései 2018 áprilisában