Észak-Pylvis országai

Észak-Pylvis térképe, a Syrron szerinti 2855. évben
Észak-Pylvis országhatárai a VII: impériumháború előtt, Syrron szerint 2855-ben

Metsär - Levander és Triandalas szülőföldje

„Metsär egy tucat, tisztán elfek lakta ország szövetsége a kontinensünk nyugati részén. Hatalmas összefüggő erdőség. Elzárt terület – minden értelemben!

Földrajzilag is védett: Nyugatról óceán, északról tenger határolja, észak-keleten hosszú-keskeny öböl délebbre sivatag választja el Syrrontól. De a politikai elzárkózása teszi igazán híressé, – és sajnálatos módon népszerűtlenné, – a kontinensen. Nemhogy ember vagy félelf, de tisztavérű elf sem léphet a belső területekre, ha nem metsäri születésű. Mi, az emberek közt született elfek Metsär szerint elkorcsosultunk, megfertőzte lelkünket a rövidéltűek nemtörődömsége és erőszakossága, letértünk az őseink útjáról.

A kinti világ nem ismerheti meg Metsär belső felépítését, sem politikáját, sem gazdaságát, de még művészetét se nagyon. Quintaris térképein Metsär csupán egy jókora zöld folt, még a tizenkét ország határai sincsenek berajzolva, azok nevei sem szerepelnek rajta. Yllart, a szövetségi fővárost, ahol Metsär legfőbb döntéseit hozzák, az erdőség közepén ábrázoljuk, de egyikünk sem lehet biztos abban, hogy épp ott van-e.”

[részlet Dallamor dan Shevalan krónikáiból]

Droun - Saironthal szülőföldje

„Az elhíresült beszéd indította útnak Droun hetedik próbálkozását a Birodalom, – hagyományos szófordulattal élve az Impérium, – visszaállítására:

Elérkezett az idő, hogy az ősi Rhyom dicsőségét helyreállítsuk! Jogos örökségünket Meryn, Rawenn és Rauhall bitorolja! Droun népe a rhymek leszármazottja, így hát minket illet a rhym örökség!” – Azt mesélik, a császár beszédének végén mennydörgésként zúgott fel a tömeg, a drouni hadak csatakiáltása.

Egyetlen ember nagyratörő álma, százezrek kínszenvedése és gyásza! – Én bizony ennek láttam a VII. impériumháborút.

A drouni császárok csökönyös törekvése az Impérium fényének és hatalmának visszaállítása. Rhyom örököseinek tekintik magukat, és az ősök hatalmát követelik vissza. De ki tudja ma már mennyi ebből az igazság, vajon mennyi a rhym vér a drouniak ereiben?! A nyelvük legalábbis már nem ugyanaz! Az ősi rhym nyelv ma már csakis a mágia nyelve, nem számít mely nép szülötte vagy mely országban tanult egy mágus, mind rhym szavakat használ varázslataihoz.

Állíthatnánk, hogy a drouni is csak egy új nép az Impérium területén. Egyetlen szavahihető tekercs sem bizonyítja, hogy Droun jogot formálhatna a másik hét ország földjeire. Önkényes, kegyetlen hódítók csupán!”

[részletek Dallamor dan Shevalan krónikáiból]

Syrron - Shevalan, Davidon, Gervid és Andor szülőföldje

Évezredek teltek már el Rhyom bukása óta. Majd’ négy évezred!

A Birodalom önmagától fulladt meg: hatalomvágy, politikai viszályok, belháborúk és pusztító mágia. Ki fegyverekkel, ki romboló varázslatokkal esett a másiknak. Egymást irtották ki a rhymek. A romokon megtelepülő békés népek csak azután érkeztek, nekik nem volt közük Rhyom pusztulásához. A parlagon hagyott földeket bevetették, a mívesen faragott, de üresen kongó palotákat, elhagyott templomokat megtöltötték újra élettel. Új kultúrák virágoztak fel a letűnt birodalom óriási területén. Északon, ahol valaha Rhyom szellemi központja volt, ma Merynia, Rawenn és Rauhallia népe él. Rhyom legimpozánsabb épületei ezen országok városait gazdagítják. Tőlünk délebbre négy kisebb, gazdaságilag és katonailag is gyengébb ország terül el: Albrasia, Aphoran, Hernochia és Kardwell. Tudom, ez nem oly nemes gondolat, de ők valóságosan ütközőzónát alkotnak köztünk és a hatalomvágyó császárság között. S végül lenn délen, a tenger partján hosszan nyúlik el a tengeri kereskedelem lefölözéséből gazdagon virágzó Droun.”

[részlet Dallamor dan Shevalan krónikáiból]

Syrroni időszámítás

Három és félezer évvel ezelőtt fogant meg először a gondolat egy drouni császár fejében, hogy Droun jogot formálhat a Birodalom örököse címre. Akkor egyesével foglalták el az országainkat, alapos felkészülés után, a gazdasági és katonai fölényt kihasználva könnyűszerrel nyomultak észak felé. Évszázadokig tartott az elnyomás. Rabigában éltünk, drouni urakat szolgáltunk, Droun isteneit imádtuk. – Még csak nem is az ősi Rhym isteneket! Ha Droun császára jogos Imperátor lett volna, tartotta volna önmagát Rhyom hagyományaihoz, vallásához.

Fokozatosan fejlődött ki az ellenállás az elnyomottak szívében. Rátermettek születtek, kikért képesek voltak tűzbe menni társaik. Eleinte csak elszigetelt diadalokat arattak, csak némi enyhülést hozott a bátor lázadók harca. Volt, ahol a kardélre hányt zsarnok helyére gyengébb kezű került, sok helyen csökkentek az adók, és volt, ahol megnyílhattak saját isteneink templomai. Aztán a lázadók lassan elkezdték felismerni, hogy egységben az erő – és ezzel történelmet formáltak! Ezek az elfek és emberek lettek a II. impériumháború legnagyobb hősei.

Országaink felszabadítását a Syrroni Szövetség megalakításával és új időszámítás bevezetésével tették emlékezetessé. Ezzel kinyilatkoztatták egész Quintarisnak azt is, hogy új idők járnak, Rhyom a múlt, Syrron a jövő.

Droun visszaszorítása után Syrron népei büszkén számlálták a béke éveit. Egészen 1711-ig…

[részlet Dallamor dan Shevalan krónikáiból]

Rhyom területe "időszámításunk" előtt 1150 körül

Ősi Rhyom területe jelölve a mai országok térképén

Tudj meg többet!

Shevalan krónikáit ajánlom figyelmedbe, ha többet szeretnél megtudni Észak-Pylvis történetéről és a mai politikai helyzetről. Az elf bárd bár igencsak ifjan, alig százévesen az V. impériumháborút is megjárta, s megörökítette a harcokban küzdő hősök tetteit. A következő háborúban már fontos információkkal is tudott szolgálni Rauhall döntéshozói számára, de igazán sorsdöntő szerepet a VII. impériumháborúban játszott.

Az évszázadok során tanúja volt annak is, hogyan mérgesedett el a viszony Metsär és Meryn között, amikor drouni hatásra Merynben elkezdődött az elfek üldözése. 

Szóval kinek a krónikái lehetnének hitelesebbek?

Már minden pylvisi iskolás az Shevalan krónikáiból tanulja Syrron történelmét, szóval legjobb, ha te is az ő tekercseit tanulmányozod. Írásainak eredeti példányát a rauhalli hercegi könyvtár őrzi. Menj hát, mondd, hogy Liviana da Syrell küldött, s akkor beléphetsz az impozáns palotába, hogy eredetiben olvasd a nagy krónikás műveit!

Észak-Pylvis országai

Milyen ifjú egy elf vagy félelf?

Emberként nem könnyű emlékezni, hány évesen számít gyereknek, fiatalnak vagy épp öregnek egy elf vagy félelf. A táblázat segít kiigazodni, az emberi korhoz hasonlítva a másik két faj öregedését.

Életkortáblázat: elfek, félelfek kora hasonlítva az emberi életszakaszokhoz

Az ősi Rhyom kiterjedése

A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időpontjai

legfontosabb események évszámai syrroni időszámítás szerint
A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időontjai

A VII. impériumháború-, Shevalan és Levander életének főbb időpontjai

Emlekezz rám! regény idővonala
Az Emlékezz rám! regény quintarisi idővonala: Shevalan, Levander, és a VII. impériumháború eseményeinek legfőbb időpontjai

A történet quintarisi helyszínei

a regények helyszínei (Édes otthon és Emlékezz rám!)
A regény eseményeinek főbb helyszínei. (a Metsäri jelölő helye nincs megerősítve)

A történet földi eseményei - Vanda naptárbejegyzései

2018 április naptár
Vanda naptárbejegyzései 2018 áprilisában

A történet földi helyszínei

Az Emlékezz rám! regény helyszínei
Az Emlékezz rám! regény helyszínei google térképen