Quintaris világa

Vanda, Nimród és Ádám otthona - Föld

A Föld nevű bolygót nem kell nagyon bemutatni. Már Nimród is tudja, hogy harmadikként kering a csillaga, a Nap körül, és egyetlen holdja van, a Hold.

A kilenc éves fiú Magyarországon lakik, az európa nevű kontinsen. Gondolom te is jól ismered az ország tájait, lakóit, szokásait. Azt nem tudom jártál-e már Genfben, New Yorkban vagy a Nevadai sivatagban, de google akkor is sokmindent elárul neked ezkről a helyekről.

Föld

De hiszen ez ugyanolyan!

Vagy mégsem?!

Quintaris

Levander, Triandalas, Shevalan otthona - Quintaris

A Quintarisról nem tud sokat a google. Nem tudni melyik naprendszer melyik csillaga körül kering, csak azt, hogy ötödik planéták sorában, és két holdja van. A vörös hold az éjszaka első felében altat, a kék hold a pedig ébredni segít. De nappal bizony nem tűnne fel, hogy nem földi tájat látsz: ugyanúgy találhatsz gyönyörű erdőket, dúsan termő mezőket, vagy éppen kies sivatagot, síkságot, lankákat vagy épp égbe törő hegyeket.

De van még valami, ami megkülönbözteti a Földtől: Elfekkel, félelfekkel, törpékkel, orkokkal is találkozhatsz. És egyikük sem komálja, ha az ember felsőbbrendűségét hirdeted!

Az özvegy, akit a regény elején megismerünk, 95 éves. Öreganyó, gondolhatnád – de közel sem az! Nagyon is ifjú még! Hisz Levander elf.

Na de az 563 éves Shevalan, vagy Pethronas a maga 757 évével már csaknem számít fiatalnak…? Ó, dehogynem!

No de persze egy elf sem él örökké, Lavallos 1902 évesen már aggastyánnak számított, amikor visszaadta lelkét az örök körforgásnak.

A genetika szerint létezik egy gén, ami az öregedésért felel. Az elf faj LMNA génje más, mint a mienk. Sajnos az emberi gén a domináns, így a vegyesházasságból született félelf gyermekeknek korántsem adatik annyi idő…

Más gének a jobb látást és hallást biztosítják az elfeknek, sőt még a hőlátásra is képesek. A félelf utódok ezekből a tulajdonságokból már jóval szerencsésebben örökölnek.

Bár nem mondom, így emberként, azért szívesen kiegyeznék egy félelf várható élettartamával, egészségével és képességeivel is! 

Elfek, orkok, emberek, törpék lakják azt a távoli planétát.

Egyes elf országok népei nem keverednek emberekkel, határozottan elzárkóznak. Ilyenek például Metsär erdőségének 12 országa északon, és Järvis elf országai délen. Más elfek, mint a Syrroni Szövetség országaiban élők békésen megférnek az emberekkel, sőt sok vegyes házasságból született félelf is él Syrronban.

De akadnak országok, ahol az emberi faj felsőbbrendűségét hirdetik. Drounban nem látják szívesen a hosszúéltű népet, és a császár tett róla, hogy Merynben is így legyen.

Mágiahasználó kasztok - bárdok, papok, varázslók és boszorkányok

A Quintarison ismerik a mágiát, az ott élő népek tudják, hogyan használhatják a mindenütt jelen lévő manát. Egyes földi kultúrákban és emlegetik a chi-t, másokban a szellemek hatalmát, legtöbben pedig az isteni erőben hisznek. Létezik olyan földi legenda is, ahol midikloriánokról beszélnék, és az Erőről, ami mindent áthat.

A quintarison szinte bárki képes megtanulni használni az elméjének azt a rejtett részét, amit mi sajnos nem ismerünk. Egy quintarisi ember, elf vagy félelf képes telepátiát alkalmazni, vagy  telekinézissel apró tárgyakat megmozdítani. Az ilyesmi ott még csak nem is számít varázslatnak. Bezzeg, a varázshasználók tudománya!

Ha nem vagy jártas a fantasy világban, ha nem tudod, ki mire képes használni a manát, akkor érdemes kicsit tanulmányozni az egyes típusokat , hogy otthonosabban mozogj a da Syrell regények világában.

Zenelolant
A bárd legfőbb fegyvere a lant

Bárdok - Művészek és krónikások

Quintaris bárdjai nemcsak csodás hangú dalnokok, de dalaik szó szerint elvarázsolják az óvatlanokat. A bárdok híres dalmágiája hat a lélekre, de akár a testre is: képes fájdalmat okozni, de akár enyhítheti is azt, álomba ringathat, vagy épp bátorsággal tölt el.

A bárdok fő játékszere a hang és a fény. Élethű illúziókat varázsolhatnak, bárki szemét és fülét becsapva. Azt nem árulják el senki kívülállónak, hogy hogyan képesek az emlékeinket is manipulálni – talán bizony épp úgy illúziókkal hitetik el „a másik igazságot” az elménkkel.

Varázserejüket a csillagok fényéből nyerik.

A bárdok ugyanakkor históriaírók is. Nemcsak amolyan „Summáját írom…” típusú dalok születnek tollaikból, egy-egy vár ostromáról, de jól átlátják a politikát, és a történelmi összefüggéseket is. És hát egy elf bárd, ugye, hosszú életének köszönhetően, akár két évezred történéseit is saját élettapasztalata alapján örökíti meg.

Ha pedig legendákra vagy kíváncsi, akkor is legjobb, ha egy bárdot kérdezel…

„Ha látni lehetne a mana áramlását, hát azt látná mindenki, ahogyan pókfonálra emlékeztető, lágyan lengő húrok kapcsolják össze a testem a csillagokkal. Hajszálnál is vékonyabbak, de pont annyi van belőlük, mint égen a csillag. Érzem, ahogy fokozatosan feltöltődök energiával…”

Gyuruferde

Papok - Isteni erővel gyógyítók és istenük erejével harcolók

Quintaris papjai csodás gyógyító erővel bírnak. Istenük erejét használva akár életveszélyes sérüléseket is képesek percek alatt meggyógyítani: 

Némely istenek papjai fegyverekkel is védik a rábízott életeket. Ők nemcsak virtuóz módon forgatják fegyvereiket, de van, hogy emberfeletti segítséget is kapnak a harchoz.

Seryn a természet istenanyja. Papjai szenvedélyesek, védik a védteleneket, szembeszálnak bárkivel, aki ártatlanokat bánt. Istenük ereje a természetben rejlik: képesek szelet, vagy akár vihart kelteni, jégesőt is, ha arra van szükség, de az erdő-mező vadjait is a szolgálatukba tudják állítani, ha segítségre szorulnak.

harcos pap fegyverekkel
Viharmadár villámok közt

„Nem vagyok képes neked megfesteni fénnyel a láthatatlan energiát, ahogy kivonom a környezetből, ahogy áramlik felém és magamba szívom, de mire a szimbólumomhoz ér, már annyira koncentrált, hogy önmagától is felizzik, láthatóvá válik. Kékes a fénye, amikor gyógyításra használom.”

Saironthal

Varázslók - A magasmágia mesterei

Quintaris varázslói méltán büszkék arra, hogy a legmagasabb szinten használják a mágiát. Kedvükre játszhatnak az az anyagokkal, az elemekkel, térrel és idővel, de akár a tudatunkkal is.

Az ősi rhym nyelvet igazán már csak ők ismerik, az ma már csak a mágia nyelve.

Ritkán küzdenek karddal vagy íjjal, csak, amikor kimerül a varázserejük. Akadnak közöttük, akik ártó szándékkal cselekednek, vagy épp csak cél által szentesített eszköznek tekintik az adott varázslatot, s nem mérlegelik mások fájdalmát. A néped felemelkedése nemes cél, nem igaz? De akkor is az, ha más népeket kell ehhez eltaposni?

Hexagramma

„Most viszont már tényleg a mágia ősi nyelvéből ad ízelítőt: Nem halkan mormol, mint máskor, hanem jól érthetően ejti a szavakat. Kissé bele is borzong a hátam, mert a rhym szavak gyakran járnak kellemetlen következményekkel. Most legalább nem én vagyok a célpont, nem kell azonnal cselekedve elnémítani a mágus száját elhagyó hangot.”

Magistärok - Elf varázsló papok

Nem is csoda, hogy a hosszúéletű elfek könnyedén elsajátítják a mágia több ágát is. A varázslók igéit épp oly gyakorlottan használják, mint a papok gyógyító varázslatait.

Hitviláguk különbözik az emberekétől, az elfek leginkább az Öröklelkekben hisznek. Mint minden elf, a magistärok is a természetben élnek, onnan merítik erejüket, így Seryn, bár ő az emberek istene, nagyon is közel áll hozzájuk.

Figyelo

„Még jó, hogy az évezredek óta alkalmazott metsäri módszerek a földi technológiát is felülmúlják. A műholdas kép- és hang összeköttetés a műveletirányító teremmel, elbújhat a küldöttek harmadik szemével figyelő varázslók mögött! Metsär „ügynökei” a magistärok zónáját rájuk kiterjesztő varázsjelet is hordozzák. Nemcsak utasításokkal segíthetik a harcost, és nemcsak a „több szem többet lát” segítséget adnak neki, de pár pillanat alatt evakuálhatják is őt, ha kell.”

Csunyaboszi

Boszorkányok - Csábító varázserő

Jobb, ha óvatos vagy a csodaszép nőszemélyekkel Quintarison. Koránt sem biztos, hogy a valódi arcát mutatja a némber! Kifürkészi, miféle külsővel csábíthat el TÉGED a legjobban, s képes átformálni arcát és testét, s te többé le se veszed róla a szemed.

Vagy egyzerűen megszerzi egy szál hajadat, és nincs többé ellenállás, ha abba a gonosz zöld főzetbe mártja a bal mutatóujját a némber, amelyikben kifőzi azt!

„… a fakó, barna haj vörössé kezdett élénkülni, és eközben úgy göndörödött be, mint amikor a kinyújtott vizes hajtincsek visszanyerik formájukat száradás közben. A sápadt, vékony ajkak, mintha egy pillanatra újra életre kelnének, színnel telítődtek és megduzzadtak. Furcsa káprázat volt ez, mintha a halált próbálná meghazudtolni. Akárcsak a keblek emelkedése. Az sem lélegzetvétel volt! Csak a reménykedőnek tűnhetett annak, ahogyan a testre ható varázslat szertefoszlott, és a boszorkány visszanyerte saját, telt idomait.”

Harcosok

A Quintarison élő harcosokat könnyebb elképzelnünk nekünk földieknek:

Droun

Droun császárai az ősi Rhym Impérium jogutódának tekintik magukat. A Rhym tenger kereskedelmét uraló Új Rhyomból vasmarokkal kormányozzák a birodalmuk népeit. Ha kell orkokkal is szövetségre lépnek.

Syrron

A Syrroni Szövetség korunk gazdasági és politikai nagyhatalma. Független országok szabad népeinek önkéntes szövetsége. Az ősi rhym kultúra méltó örököse. Quintaris-szerte híres művészek és hős harcosok otthona.

Metsär

A természettel harmoniában élő elfek országainak szövetsége, hatalmas zöld erdőség. Politikailag elszigetelődő, katonailag erős nagyhatalom. Metsär őrzi saját titkait, de annál inkább igyekszik kifürkészni a többi ország terveit.

Egy kis quintarisi történelem - Syrron históriája

Shevalan mindig hófehér ingben

Észak-Pylvis országai

Milyen ifjú egy elf vagy félelf?

Emberként nem könnyű emlékezni, hány évesen számít gyereknek, fiatalnak vagy épp öregnek egy elf vagy félelf. A táblázat segít kiigazodni, az emberi korhoz hasonlítva a másik két faj öregedését.

Életkortáblázat: elfek, félelfek kora hasonlítva az emberi életszakaszokhoz

Az ősi Rhyom kiterjedése

A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időpontjai

legfontosabb események évszámai syrroni időszámítás szerint
A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időontjai

A VII. impériumháború-, Shevalan és Levander életének főbb időpontjai

Emlekezz rám! regény idővonala
Az Emlékezz rám! regény quintarisi idővonala: Shevalan, Levander, és a VII. impériumháború eseményeinek legfőbb időpontjai

A történet quintarisi helyszínei

a regények helyszínei (Édes otthon és Emlékezz rám!)
A regény eseményeinek főbb helyszínei. (a Metsäri jelölő helye nincs megerősítve)

A történet földi eseményei - Vanda naptárbejegyzései

2018 április naptár
Vanda naptárbejegyzései 2018 áprilisában

A történet földi helyszínei

Az Emlékezz rám! regény helyszínei
Az Emlékezz rám! regény helyszínei google térképen