Emlékezz rám!

Shevalan mindig hófehér ingben
Shevalan mindig hófehér ingben. Ha harc közben véres vagy szakadt lesz, hát elég egy illúzió, hogy őt senki se lássa elgyötörtnek.

– Higgy nekem, barátom, hisz én csak tudom: a történelmet láttatni kell! Átérezni, amit akkor, ott, ők érezetek, különben csak évszámok, nevek és csatahelyszínek tömkelege untat. Lásd és halld, de főként hagyd, hogy magával ragadjon, éld bele magadat! Először is lássuk, miféle stádiumba cseppensz, ha históriámat olvasod: mely népek lakják az én világom, melyek uralják, kik, s miért acsarkodnak egymásra, és kit mi késztet azt tenni, amit tesz. Az itt és most is történelem lesz sarjaink szemében, s rajtunk múlik, milyen lesz az ő világuk, ahogy őseink tettein múlott a mienk. Szerencséd van, édes egy komám, hogy velem hozott össze a sors, mert én bárd volnék, s nem is akármilyen! Tisztemnek érzem, hogy a legendák szakavatott mestereként én magam vezesselek be Quintaris planétánk mai világába! Helyezkedj hát el kényelmesen, és én, Dallamor dan Shevalan, szavakkal, képekkel, dalokkal idézem fel mily hőstetteket hajtottam végre dominátoromért, hercegeimért, országomért, no és persze a szerelemért. Vésd hát jól eszedbe nevem s történetem, hogy műveltséged gyarapodjék s lelked gazdagodjék!

Többet is megtudhatsz Észak-Pylvis politikai helyzetéről, Rauhall ellenségeiről és szövetségeseiről, ha ellátogatsz a rauhalli hercegi könyvtárba, és megkeresed a Shevalan eredeti kézírású tekercseit. Lantos gyűrűjének lenyomatát megtalálod a vörös viaszpecsétekben.

Mondd, hogy Liviana da Syrell küldött, mert idegenek kezébe nem adják ki a kincset érő iratokat!

Emlékezz rám!??? De mire is? Ha nem emlékszel a Vigyél haza! című regényre, és ez zavar, akkor idézd fel!

Az áttekintő oldal is elég lehet, a fejezetek címei, esetleg az idővonalon jelölt főbb események…

Emlékezz rám!

Két férfi viszi tovább Levander családjának történetét.
Különbözhetnének jobban? Egyikük a tudomány megszállottja, másikuk a művészeteké. Egyikük a Hubble űrteleszkóp lencséin át kémleli a távoli galaxisok csillagait, exobolygókat és féreglyukakat keres. Másikuk csak megpendíti hangszere húrját, és a csillagok energiája áramlik őhozzá. Magába szívja és varázslatos dalokká, képekké formálja erejüket. Egyikük mindent tud az asztrofizikáról, az űrkutatásról, de a kvantumelméletekről és teleport kísérletekről is. Másikuk kedvére játszik a fénnyel és a hanggal, illúzióival elvarázsol bárkit.
Egyikük olvasott már emlékátültetési állatkísérletekről, másikuk viszont mesteri szinten törli, vagy írja át az emlékeinket. S mégis: hasonlíthatnának jobban? Céljuk, hogy információt gyűjtsenek, és befolyásolják a történéseket. Mindketten tudják, hogy ehhez a gyengébbik nemen át vezet az út. Hát keresd a nőt, és formáld a világot!

A regény főbb quintarisi helyszínei:

a regények helyszínei (Édes otthon és Emlékezz rám!)
A regény eseményeinek főbb helyszínei. (a Metsäri jelölő helye nincs megerősítve)

A VII. impériumháború-, Shevalan és Levander életének főbb időontjai:

Emlekezz rám! regény idővonala
Az Emlékezz rám! regény quintarisi idővonala: Shevalan, Levander, és a VII. impériumháború eseményeinek legfőbb időpontjai

A regény főbb földi helyszínei:

Az Emlékezz rám! regény helyszínei
Az Emlékezz rám! regény helyszínei google térképen

A történet földi eseményei - Vanda naptárbejegyzései nyomán

2018 április naptár
Vanda naptárbejegyzései 2018 áprilisában

Fejezetek

Észak-Pylvis országai

Milyen ifjú egy elf vagy félelf?

Emberként nem könnyű emlékezni, hány évesen számít gyereknek, fiatalnak vagy épp öregnek egy elf vagy félelf. A táblázat segít kiigazodni, az emberi korhoz hasonlítva a másik két faj öregedését.

Életkortáblázat: elfek, félelfek kora hasonlítva az emberi életszakaszokhoz

Az ősi Rhyom kiterjedése

A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időpontjai

legfontosabb események évszámai syrroni időszámítás szerint
A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időontjai

A VII. impériumháború-, Shevalan és Levander életének főbb időpontjai

Emlekezz rám! regény idővonala
Az Emlékezz rám! regény quintarisi idővonala: Shevalan, Levander, és a VII. impériumháború eseményeinek legfőbb időpontjai

A történet quintarisi helyszínei

a regények helyszínei (Édes otthon és Emlékezz rám!)
A regény eseményeinek főbb helyszínei. (a Metsäri jelölő helye nincs megerősítve)

A történet földi eseményei - Vanda naptárbejegyzései

2018 április naptár
Vanda naptárbejegyzései 2018 áprilisában

A történet földi helyszínei

Az Emlékezz rám! regény helyszínei
Az Emlékezz rám! regény helyszínei google térképen