Elfek

A hosszúfülű, könnyűléptű nép

Részlet Dallamor dan Shevalan krónikáiból

„Históriás krónikáimat a hatalmas világ olvasóinak szánom. Azoknak, kik nem járatosak az elfek kultúrájában, hadd mesélék kicsit a hosszúfülű, könnyűléptű népről, a saját fajomról:

Minékünk nemcsak a sokkal jobb látás-, hallás- és szaglás képessége adatott meg, de jóval hosszabb élet is, mint az embereknek. Akár ezerötszáz-kétezer éves korunkig elélhetünk egészégesen.

Ugyanakkor közel sem vagyunk olyan szaporák, mint az emberi faj, akik a túlnépesedés miatt mindig újabb és újabb területeket akarnak megszerezni maguknak.

Nyelvünk is egy az egész planétán. A rövidéltű népek nyelvei egy-két emberöltő alatt is sokat alakulnak, s minthogy az emberek egy-egy csoportja messzire vándorol a többiektől, párezer év után már meg sem értik őseik utódainak szavát. Noha az elfek nyelvébe is kerülnek új szavak, ahogyan fejlődik a világ, de az elfek nem feledik a régi kifejezéseket sem. Tekercseik többszázezer éve őrzik őseik szavait, s a hagyományaik tisztelete okán az új generációk is mindig megismerik az írások tartalmát, így lehetséges tehát az, hogy az északi és déli elfek, bár évezredek óta nemigazán érintkeznek egymással, még mindig közös nyelvet beszélnek.”

[Dallamor dan Shevalan]

Emberként nem könnyű emlékezni, hány évesen számít gyereknek, fiatalnak vagy épp öregnek egy elf vagy félelf. A táblázat segít kiigazodni, az emberi korhoz hasonlítva a másik két faj öregedését.

Ezt a táblázatot a láblécből is előhívhatod, bármikor ránézhetsz, ha szeretnéd újra megnézni az összehasonlítást.

Elf fogalmak, kifejezések

„… hadd álljon itt néhány kulcsfontosságú elf kifejezés magyarázata is, mert ezeket nem lehet egyetlen szóval lefordítani emberi nyelvekre:”

Dominátor

~ választott vezető

„Minden elf közösség, bárhol is éljenek Quintarison egy többség által választott uralkodót, dominátort választ magának, kinek szavát legtöbbre tartja a döntéshozó tanács. Légyen az tisztán elfek lakta ország, mint Metsär vagy Järvis országai, vagy csupán egy elf közösség egy országon belül, mint a mienk Rauhalliában, mindenütt dominátor irányítja az elfeket. A dominátor tisztség nem száll apáról fiúra, mint a hercegi rang. Mindig a legrátermettebb elf a vezető, és csakis addig, míg az elfek úgy érzik, hogy döntései a nép javát szolgálják.”

Magistär

~ mágus, gyógyító és pap

„A magistär szót sem fordíthatom le egyetlen emberek nyelvén használatos kifejezéssel, mert az emberek attól összezavarodnának. A magistär gyógyító pap és nagyhatalmú varázsló is egy személyben. Egy elf hosszú élete során könnyedén kitanulja mindkét hivatást, két mágiaterület áldott eszközeivel is szolgálva az övéit. Azt pedig mindenki jól eszébe vésse, hogy egy elf magistär soha nem alkalmaz fekete mágiát!”

Őrző

~ harcos, testőr, határőr, katona, fő fegyvere az íj, de karddal és tőrrel is jól harcol

„Az elf „őrző” kifejezést is tévedés volna a katona szóval azonosítani. Leginkább Metsär híres őrzőiről. Jól képzett, higgadt harcosok ők, kik életük árán is óvják hazájukat. Otthonuk az erdő, szinte láthatatlanul mozognak a fák közt, ember meg nem hallja vagy látja őket, hacsak ők nem akarják felfedni jelenlétüket. Még egy gyatrán lövő metsäri őrző is sokkal biztosabban talál célba, mint az emberek legjobb íjászai.”

Küldött

~ igazságosztó fejvadász, éjben osonó árny, az elfek ellen elkövetett tetteket megtorolni küldik Metsärból

S végül, ha a „küldött” szót említik az elf írások, az is magyarázatra szorul! Hihetnénk, hogy követként küldik őket Metsärból, de az ő küldetésük célja igencsak sajátos, ahogy a tárgyalási módszerük is az… Egyesek az „árnyak” szóval illetik őket, hisz az sokkal kifejezőbben írja le azt, hogy az emberek milyennek látják Metsär küldötteit. S azok, kik joggal tartanak tőlük, megvetően csak „fejvadásznak” titulálják őket, de én, lévén magam is elf, az „igazságosztó” kifejezést tartom a leghelyénvalóbbnak. Egy fejvadászt ölésre képeznek, megtalálja és meggyilkolja azt, aki ellen küldik. A küldött viszont, mint minden elf, az élet tartja a legfontosabb értéknek, így aztán az elsődleges célja a békés, előremutató megoldás felajánlása. Még legvégső esetben is ügyelnie kell arra, hogy a halállal büntetett gyilkosok lelke is visszakerüljön az örök körforgásba. A megátalkodott bűnös lélek se essen csapdába, hanem kapjon új esélyt egy újszülött testben.

Az elfek fő fegyvere az íj
színes tollú nyílvesszők tegezben
precíz röptű nyílvesszők
harcos sziluett, fejvadász, könnyűléptű
Könnyűléptű, gyors mozgású fejvadász, metsäri árny, elfek ellen elkövetett bűntettek igazságosztója

A quintarisi elfek násza során a két lélek is egybeforr

A lelkem egy darabkája kér bebocsátást Triandalas testébe, és persze kéri a viszonzást is.
Amikor mögém került, … a mellkasa a hátamhoz simult.
Ez volt az a pillanat, amikor eggyé váltunk. Összeolvadtunk.
A mellkasa és a hátam. A lelke és az enyém.
… a lelkünk mintha körbe-körbe áramlott volna a két testben egyszerre.
… úgy keverednek, hogy többé meg sem lehet állapítani,
melyik anyagtalan részlet melyik testbe is tartozott eredetileg.
Lassan kezdte elválasztani magát tőlem…
… az egyesült lélek két részre szakadt, egyenlően eloszlott,
de már nem egyikünké vagy másikunké volt.
Mire megszűnt a testi kapcsolat, mindkettőnk testébe mindkettőnk lelkének keveréke jutott.
Megtörtént a Lélekcsere.
Az elf nász örökre szól.

A teljes jelenet a Vigyél haza! című regény 5. Viisas’soturi jelenetében olvasható.

Fajok közti gyűlölködés - emberek és elfek viszálya

Az elfek és emberek közti viszály felszításával a gyanútlan Metsär, akaratlanul is Droun céljait szolgálta. A kétségbe esett Syrroni elfek egyre gyakrabban hívattak igazságosztókat Merynbe, s ők érkeztek is, és tették a dolgukat. Kezdetben még akadt sikeres békéltetés, de egyre ritkábban. Egy idő után viszont már egyetlen meryni gyilkos sem volt hajlandó megbánni tettét, családja és barátai előtt bevallani bűnét, tisztára mosni a megölt elfek becsületét és helyreállítani a fajok békés együttélését a szülővárosában. Sőt éppen a visszájára fordult a küldöttek törekvése: minden igazságosztás csak erőstette a meryniekben a gyűlölködést.

A meryni elfeknek csupán két választásuk maradt: elmenekülnek vagy ott vesznek. Hiába voltak ősi birtokaik, hiába élt ott családjuk évezredek óta… Nemhogy büntetés nem járt érte, de szinte már-már dicsőségnek is tartották, ha egy meryni meggyilkolt egy elfet! Szégyen és gyalázat!

A császár terve valójában nem az elfek ellen irányult. A Syrron szívébe cseppentett méreg tovább dolgozott: Meryn belső fajgyűlölete okán Syrron önmaga ellen fordult, az országok külső szövetségest kerestek a Szövetség vezető országa ellen. Metsär syrroni kérésre már nemcsak küldötteket, de hadsereget is küldött Merynbe!

Droun császára pedig páholyából figyelte művét: Merynia legyőzhetetlennek hitt hadserege megroppant a Metsärral folytatott háborútól, Syrron gazdasága az ember-elf viszálytól, a politikai egység pedig a szövetségesek széthúzásától.

„Elérkezett az idő…” – El. A VII. impériumháború ideje.

[Dallamor dan Shevalan tollából]

Milyen ifjú egy elf vagy félelf?

Emberként nem könnyű emlékezni, hány évesen számít gyereknek, fiatalnak vagy épp öregnek egy elf vagy félelf. A táblázat segít kiigazodni, az emberi korhoz hasonlítva a másik két faj öregedését.

Életkortáblázat: elfek, félelfek kora hasonlítva az emberi életszakaszokhoz

Észak-Pylvis országai

Az ősi Rhyom kiterjedése

A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időpontjai

legfontosabb események évszámai syrroni időszámítás szerint
A VII. impériumháború- és Levander életének főbb időontjai

A VII. impériumháború-, Shevalan és Levander életének főbb időpontjai

Emlekezz rám! regény idővonala
Az Emlékezz rám! regény quintarisi idővonala: Shevalan, Levander, és a VII. impériumháború eseményeinek legfőbb időpontjai

A történet quintarisi helyszínei

a regények helyszínei (Édes otthon és Emlékezz rám!)
A regény eseményeinek főbb helyszínei. (a Metsäri jelölő helye nincs megerősítve)

A történet földi eseményei - Vanda naptárbejegyzései

2018 április naptár
Vanda naptárbejegyzései 2018 áprilisában

A történet földi helyszínei

Az Emlékezz rám! regény helyszínei
Az Emlékezz rám! regény helyszínei google térképen